Lönekartläggning – en digital utbildning

Digital utbildning

Lönekartläggning i praktiken

Detta är en kurs för HR och andra som vill veta mer om processen för lönekartläggning. Framför allt vill vi ge dig allt det där som du inte kan läsa dig till i lagtext eller DO:s instruktioner.

Vi visar den praktiska vägen genom hela lönekartläggningen. Du får exempel på hur andra företag arbetar och hur samverkan med de fackliga organisationerna kan se ut.

Som om inte det vore nog, får du ta del av våra bästa tips och trix för en smidig lönekartläggning!

{

Mattias har stöttat mig det senaste året när jag har haft behov av strategiskt bollplank i diverse frågor rörande Comp & Ben. Vi fick framförallt ett väldigt bra stöd från Mattias under vår lönekartläggning. Han var ett professionellt bollplank som gav oss både perspektiv och insikter vilket ledde till att lönekartläggningen kunde genomföras smidigare och med högre kvalitet än tidigare. Det känns tryggt att ha en expert vid min sida.

Lovisa Mannerstråle, HR Transformation Lead, Vattenfall AB

Vad ingår i kursen om lönekartläggning?

Kursen är digital och består av fyra moduler med självtester.

Modul 1  Lönekartläggning – en översikt

Modul 2  Det viktiga förarbetet

Modul 3  Praktisk lönekartläggning med analys

Modul 4  Åtgärder och dokumentation

Få en kick-start i lönekartläggning med praktiska exempel och goda argument du kan använda i ditt arbete med organisationen, ledningen och facket.

Ett klockrent val för dig som på något sätt är involverad i lönekartläggning på din arbetsplats.

Vad ingår i kursen om lönekartläggning?

Kursen är digital och består av fyra moduler med självtester.

Modul 1  Lönekartläggning – en översikt

Modul 2  Det viktiga förarbetet

Modul 3  Praktisk lönekartläggning med analys

Modul 4  Åtgärder och dokumentation

Få en kick-start i lönekartläggning med praktiska exempel och goda argument du kan använda i ditt arbete med organisationen, ledningen och facket.

Ett klockrent val för dig som på något sätt är involverad i lönekartläggning på din arbetsplats.

En utbildning för dig som kan HR – och vill lära dig mer om lönekartläggning

Det här är en digital utbildning i lönekartläggning för dig som:

  • ansvarar för den årliga lönekartläggningen,
  • hanterar samverkan med fackliga representanter,
  • är involverad i processen på något annat sätt; exempelvis som HR-partner med ansvar för att utreda löneskillnader

Utbildningen görs digitalt – när du vill – och kostar 3 500 kronor exkl. moms. Kursens innehåll motsvarar cirka två arbetstimmar.

Bli en mästare på lönekartläggning – när du vill!

Du har säkert koll på lagkravet om lönekartläggning och att de flesta företag även måste dokumentera processen. Men hur gör man? Denna utbildning är för dig som vill höja din kompetens med våra väl beprövade metoder.

Efter kursen kommer du att:

  • ha stenkoll på hela processen; förberedelser, kartläggning, analys och dokumentation,
  • veta hur andra företag praktiskt hanterar lagkraven,
  • förstå och kunna applicera svensk praxis för 2023 års lönekartläggning,
  • kunna använda våra bästa tips och trix för ett effektivt genomförande.

Mycket av kunskapen i kursen kan du använda direkt. Men, kom ihåg att vi enbart ger dig en vägledning – du måste utgå från hur det ser ut i just din organisation.

Gå utbildningen och få en kick-start i lönekartläggning

  • Ca 2 timmars utbildningstid – pausa och se om när du vill
  • Tillgång i 3 månader

Pris: 3 500 SEK (exkl. moms) per person

Pris enligt offert om ni är flera från samma organisation som vill gå

Köp utbildningen direkt med kort på vår utbildningsplattform  eller kontakta oss om du vill betala med faktura.

 

 

Godkännande av integritetspolicy

Vanliga frågor om lönekartläggning

1. Vad säger lagen om lönekartläggning?

Svar: En beskrivning av kravet på lönekartläggning “i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera“ kan du läsa mer om i Diskrimineringslagen, kapitel 3 §§ 8-10.

2. När måste man göra en lönekartläggning?

Svar: Enligt lagen ska en lönekartläggning göras varje år. När på året den genomförs är upp till arbetsgivaren att bestämma.

3. Hur gör man en lönekartläggning?

Svar: Under en lönekartläggning analyserar arbetsgivaren eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete.

4. Vad betyder “likvärdigt arbete”?

Svar: Under lönekartläggningen ska du bedöma om två olika arbetsroller är likvärdiga. Det ska vara en sammantagen bedömning av de krav som arbetet ställer och hur arbetsförhållandet ser ut. Du bör ta hänsyn till vilken mängd av kunskap, ansvar och ansträngning arbetet kräver.

5. Finns det krav på dokumentation vid lönekartläggning?

Svar: Om organisationen har fler än 10 anställda finns det lagkrav på skriftlig dokumentation av lönekartläggningen. Det är både arbetsprocessen och resultatet som ska dokumenteras.