Verktyg för lönekartläggning

Med RewardSmarters verktyg är det enkelt att uppfylla lagkravet.

Lönekartläggningen genomförs enligt en strukturerad process där du guidas genom alla moment.

Användarvänligt

Enkelt och kraftfullt, dessutom ingår förstklassig support.

Utvecklat av proffs

Framtaget tillsammans med HR-specialister på Sveriges största företag.

}

Excelbaserat

Kom igång med arbetet direkt – i ett program du är van att arbeta med.

~

GDPR-säkert

Ingen dataöverföring sker mellan er och oss – ni följer era rutiner.

Så här fungerar verktyget för lönekartläggning

1. Import av data

Första steget i processen är att lägga in data i verktygets databas. Det gör du enkelt med hjälp av en mall i Excel.

2. Företagsspecifika inställningar

Sedan gör du ett antal inställningar i verktyget. Du väljer medelvärde eller median och ställer in eventuell gräns för hur små löneskillnader som ska analyseras. Du väljer också vilka parametrar som verktyget ska använda som förklaring till löneskillnad, t.ex. prestation och ålder.

Så här fungerar verktyget för lönekartläggning

1. Import av data

Första steget i processen är att lägga in data i verktygets databas. Det gör du enkelt med hjälp av en mall i Excel.

2. Företagsspecifika inställningar

Sedan gör du ett antal inställningar i verktyget. Du väljer medelvärde eller median och ställer in eventuell gräns för hur små löneskillnader som ska analyseras. Du väljer också vilka parametrar som verktyget ska använda som förklaring till löneskillnad, t.ex. prestation och ålder.

3. Kartläggning och analys

Genom en enkel knapptryckning i verktyget genomförs fullständig kartläggning och analys av löneskillnader inom lika och likvärdiga arbeten inkl. hierarkisk analys. Verktyget ger både översikt av resultatet och detaljerad information på grupp och individnivå.

4. Kritiska grupper

Verktyget identifierar grupper du behöver titta närmare på och genererar automatiskt förklaringar till löneskillnader som du kan ha som utgångspunkt för vidare bedömning. Denna funktion sparar mycket tid i arbetet, speciellt om ni har många anställda.

5. Åtgärder

I detta steg går du systematiskt igenom grupperna som behöver analyseras djupare och gör noteringar om orsaker till löneskillnader och om de anses osakliga. I verktyget finns grafer och tabeller som ger stöd för analysen, dessa går även att exportera och använda i dokumentationen.

De individer och grupper som behöver justeras tar du med i handlingsplanen och gör en beräkning på vad löneökningarna kommer att kosta.

5. Åtgärder

I detta steg går du systematiskt igenom grupperna som behöver analyseras djupare och gör noteringar om orsaker till löneskillnader och om de anses osakliga. I verktyget finns grafer och tabeller som ger stöd för analysen, dessa går även att exportera och använda i dokumentationen.

De individer och grupper som behöver justeras tar du med i handlingsplanen och gör en beräkning på vad löneökningarna kommer att kosta.

Boka demo av verktyget

Godkännande av integritetspolicy