Verktyg för lönekartläggning

Dags för lönekartläggning?

Med RewardSmarters verktyg för lönekartläggning är det enkelt att uppfylla lagkravet. Lönekartläggningen genomförs enligt en strukturerad process där ni guidas genom alla moment. Verktygets automatiska analyser sparar er mycket tid i arbetet.

Fördelar med RewardSmarters verktyg för lönekartläggning

Användarvänligt

Enkelt och kraftfullt, dessutom ingår förstklassig support.

Utvecklat av proffs

Framtaget tillsammans med HR-specialister på Sveriges största företag.

}

Excelbaserat

Kom igång med arbetet direkt – i ett program du är van att arbeta med.

~

GDPR-säkert

Ingen dataöverföring sker mellan er och oss – ni följer era rutiner.

Så här fungerar verktyget för lönekartläggning

1. Import av data

Första steget är att lägga in data i verktygets databas, vilket du gör med hjälp av en mall i Excel.

2. Företagsspecifika inställningar

Här väljer du medelvärde eller median för analysen och eventuell gräns för hur små löneskillnader som ska analyseras. Du väljer också vilka parametrar som verktyget ska använda som förklaring till löneskillnad, t.ex. prestation och ålder.

I detta steg är det bra att ha de fackliga representanterna med, läs mer om samverkan vid lönekartläggning →

3. Kartläggning och analys

Genom en enkel knapptryckning i verktyget genomförs fullständig kartläggning och analys av löneskillnader inom lika och likvärdiga arbeten inkl. hierarkisk analys. Verktyget ger både översikt av resultatet och detaljerad information på grupp och individnivå.

4. Kritiska grupper

Verktyget identifierar grupper du behöver titta närmare på och genererar automatiskt förklaringar till löneskillnader som du kan ha som utgångspunkt för vidare bedömning. Denna funktion sparar mycket tid i arbetet, speciellt om ni har många anställda.

 

3. Kartläggning och analys

Genom en enkel knapptryckning i verktyget genomförs fullständig kartläggning och analys av löneskillnader inom lika och likvärdiga arbeten inkl. hierarkisk analys. Verktyget ger både översikt av resultatet och detaljerad information på grupp och individnivå.

4. Kritiska grupper

Verktyget identifierar grupper du behöver titta närmare på och genererar automatiskt förklaringar till löneskillnader som du kan ha som utgångspunkt för vidare bedömning. Denna funktion sparar mycket tid i arbetet, speciellt om ni har många anställda.

5. Åtgärder

I detta steg går du systematiskt igenom grupperna som behöver analyseras djupare och gör noteringar om orsaker till löneskillnader och om de anses osakliga. I verktyget finns grafer och tabeller som ger stöd för analysen, dessa går även att exportera och använda i dokumentationen.

De individer och grupper som behöver justeras tar du med i handlingsplanen och gör en beräkning på vad löneökningarna kommer att kosta.

Boka demo

Godkännande av integritetspolicy