Vi hjälper HR med lönefrågor

Konsultföretag inom Comp & Ben

RewardSmarter stöttar företag i lön och belöningsrelaterade frågor. Vi anlitas främst av HR-chefer och specialister inom Compensation & Benefits, men också av företagsledningar och styrelser.

Vi arbetar med olika typer av uppdrag inom Compensation & Benefits, t.ex. rådgivning kring ersättningsstrategier, processförbättringar och implementering av policys. Vi har även utvecklat HR-verktyg som förenklar och effektiviserar de vanligaste C&B-processerna under året. Vårt verktyg för lönekartläggning är ett av dessa HR-verktyg.

Vill du veta mer om våra tjänster? Läs mer på rewardsmarter.se

Mattias Klefbäck, RewardSmarters grundare
LinkedInprofil »

Några av våra kunder