Fakta och tips om lönekartläggning

Vad är du intresserad av?

 Tips & inspiration för HR

Lönekartläggning – så här gör du

Vad säger lagen?

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Gör en lönekartläggning i 7 enkla steg: I den här artikeln guidar vi dig, steg för steg, genom kartläggning och analys, med praktiska råd på vägen.

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

I en lönekartläggning ska företagets policys, riktlinjer och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga med detta steg.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Diskrimineringslagen beskriver vilka skyldigheter du som arbetsgivare har i samband med lönekartläggningen. Här får du en introduktion till lagstiftningen.