Fakta och tips om lönekartläggning

Vad är du intresserad av?

 Tips & inspiration för HR

Lönekartläggning – så här gör du

Vad säger lagen?

Hantera osakliga löneskillnader

Hantera osakliga löneskillnader

Under er senaste lönekartläggning, hittade ni några osakliga löneskillnader? Så upptäcker, förebygger och åtgärdar ni lönediskriminering på jobbet.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Gör en lönekartläggning i 7 enkla steg: I den här artikeln guidar vi dig, steg för steg, genom kartläggning och analys, med praktiska råd på vägen.

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

I en lönekartläggning ska företagets policys, riktlinjer och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga med detta steg.