Lönekartläggning på ett enklare sätt

När du behöver praktiskt stöd med lönekartläggningen ger vi dig rätt kompetens och verktyg för att lyckas.

Börja arbetet med vår digitala utbildning.

DIGITAL UTBILDNING

Lönekartläggning i praktiken

Detta är en kurs för HR och andra som vill veta mer om lagkrav och processen för lönekartläggning. Framför allt vill vi ge dig allt det där som du inte kan läsa i lagtext eller DO:s instruktioner.

EXCELBASERAT VERKTYG

Sveriges enklaste verktyg för lönekartläggning

Spara tid med en automatiserad kartläggning med analys enligt kraven från DO. Verktyget är utvecklat tillsammans med HR-specialister på Sveriges största företag.

EXCELBASERAT VERKTYG

Sveriges enklaste verktyg för lönekartläggning

Spara tid med en automatiserad kartläggning med analys enligt kraven från DO. Verktyget är utvecklat tillsammans med HR-specialister på Sveriges största företag.

Vi hjälper dig att lyckas med lönekartläggningen

R

Utbildningar och verktyg som bygger på 20 års branscherfarenhet

Ta del av våra praktiska tips och trix som specialister inom Compensation & Benefits

Erfarenhet från flera av Sveriges största företag, såväl som internationellt arbete

Kom igång med årets lönekartläggning

ARTIKEL

Analys av bestämmelser och praxis

En viktig del i en lönekartläggning är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument och analysera dessa ur ett jämställdhetsperspektiv.

ARTIKEL

Krav på dokumentation vid lönekartläggning

Företag som har 10 anställda eller fler ska skriftligt dokumentera hur arbetet har gått till och vilka resultat man kommit fram till.

ARTIKEL

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Det är Diskrimineringslagen som beskriver arbetsgivarens skyldigheter vad gäller arbetet med lönekartläggning.